Wideodomofon z czytnikiem linii papilarnych

System komunikacji rozwinął się tak bardzo, że swoim zasięgiem objął praktycznie wszystkie sfery życia. W zależności od potrzeb konsumenckich, zarówno tych prawdziwie zakorzenionych w potrzebie zachowania szczególnego bezpieczeństwa, jak i tych nieco płytszych w chęci posiadania nowoczesnego gadżetu wideodomofon z czytnikiem linii papilarnych sprawdzi się doskonale.Rewolucja na rynku domofonowym, choć te nadal kojarzone są głównie z wejściami do budynków raczej wielkopłytowych, współcześnie pozwala na zastosowanie takich innowacji, jak mini ekrany telewizyjne do rzeczywistego podglądania odwiedzających gości, przez systemy zapamiętywania twarzy, kończąc na tytułowych czytnikach linii papilarnych.

Tego typu rozwiązanie nie powinno zdziwić nikogo, kto na bieżąco obserwuje poczynania np. japońskich koncernów technologicznych i działaniach w celu weryfikacji personalnych danych użytkownika na podstawie skanu gałki ocznej lub właśnie linii papilarnych, które jak wykazały badania są indywidualne dla każdej istoty. To jak wizualizacja naszego kodu genetycznego, który nawet w przypadku jednojajowych bliźniąt różnią się między sobą.

Domofon wcale nie przyszłości

Czytnik linii papilarnych zamontowany jako przykład zastosowania w tak ludzkiej i prozaicznej rzeczy jaką jest domofon, sprawił, że scenariusz rodem z filmów si-fi stał się codziennością. Z uwagi na łatwy montaż system wideodomofonu pozwolą na samodzielne podłączenie narzędzia do sieci, co w przypadku podążania za wskazówkami zawartymi w instrukcji montażowej nie powinno sprawić żadnego problemu.

W przypadku instalacji całości urządzenia jego montaż przebiega w dwóch fazach, wewnętrznej do instalacji elementu odbierającego, jak i zewnętrznej dla systemu wideodomofonu, kamery i czytnika linii połączonego ze wbudowanych skanerem i systemem pamięci.

Działanie domofonu, w ogólnym zarysie, nie stanowi niczego innowacyjnego, sposób kontroli wejścia do budynku poprzez elektroniczny układ odblokowania zamka za pomocą kluczyka jest w tym wypadku klasyczny. Pewne urozmaicenie może stanowić system monitorowania. Za pomocą kamery oraz wewnętrznego przycisku włączającego rejestrator możliwa jest obserwacja przestrzeni znajdującej się przed domofonem po wewnętrznej stronie.

Nowoczesność zawartą w wideodomofonie stanowi dopiero skaner linii papilarnych

Działanie skanera

Podstawową funkcją skanera linii papilarnych jest automatyczne zwolnienia zamka w drzwiach bez konieczności użycia klucza, czy to w materialnej jego postaci klasycznego klucza bądź klucza numerycznego lub innego działającego na wiązkę promieni systemu otwierającego. Skaner wideodomofonu został połączony bezpośrednio z systemem pamięci, na którym opiera się cały system bezpieczeństwa domofonu.

System uwierzytelniania dostępny jest jedynie dla użytkowników właściwych, tzn. nie jest możliwy dostęp do systemu osób zupełnie postronnych, którym właściciel urządzenia sam nie przekazał haseł dostępu.

Skanowanie linii

Po włączeniu urządzenia i wyborze personalizacji menu systemowego użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych logujących do systemu wideodomofonu. Są one zazwyczaj indywidualne dla każdego modelu produkowanego i zapisane w karcie produkcyjnej. Po pierwszym logowaniu istnieje możliwość zmiany danych logujących w sposób spersonalizowany przez użytkownika na potrzeby własne i innych lokatorów, mających mieć dostęp do systemu w domu. Po zalogowaniu do systemu z menu należy wybrać odpowiednią pozycję, która pozwoli na aktywację skanera, następnie należy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora. Po dokonaniu wyboru funkcji skanowania zaczekaj na sygnał dźwiękowy, po którym przyłóż palec (kciuk) do czytnika linii. System zeskanuje opuszkę palca wyświetlając jego obraz na ekranie monitora. Kolejne etapy, to wprowadzenie nazwy użytkownika (stworzenie indywidualnego konta uwierzytelniania) oraz hasła dostępu przeznaczoną dla tego użytkownika. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, system wyświetli informację o zakończeniu i zapisaniu danych wprowadzonych do systemu.

Sam proces odbezpieczenia zamka w takich sposób jest bardzo prosty. Po zapisaniu danych nowego użytkownika, ten, naciskając zewnętrzny przycisk dzwonka wideodomofonu przez 3 sekundy zostanie poproszony o przyłożenie kciuka do czytnika linii. Po wykonaniu zadania skaner prześwietli obraz pobranych linii i nałoży go na obraz zapisany w pamięci. Jeśli wybrane punkty pokryją się, drzwi zostaną odblokowane.

You may also like...

Dodaj komentarz